kaart

De Samenwerking Delft e.o. wordt gevormd door de Delftse afdelingen van Sien (voorheen PhiladelphiaSupport) en KansPlus.

Onze missie is "Een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke handicap."
Sien werkt vanuit een christelijke overtuiging en inspiratie.
KansPlus heeft een algemeen karakter, in positieve zin rekening houdend met de levensbeschouwing van leden.

Voor Delft en omgeving hebben we één gezamenlijk bestuur gevormd voor het uitvoeren van onze taken.