1. Informatie van bijeenkomsten die nog relevant kan zijn

2. Jaarverslagen

Op 15 november 2010 was er een informatieavond over

Van mentorschap tot nalatenschap

waarbij mw mr M.I. Loof van het katoor Westvest-Notarissen de inleiding verzorgde.

De avond was met ongeveer 40 belangstellenden goed bezocht. Mw Loof bracht de materie duidelijk en er werden vele vragen tijdens en na haar verhaal gesteld.

Een korte samenvatting kunt u hier vinden.
U kunt hier het complete verslag downloaden.

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2007

Op 15 april 2009 was er een informatie- en discussieavond over

De mogelijkheden na het onderwijs.

Het besproken programma is op CD te verkrijgen bij PhiladelphiaSupport (zie de link hierboven)
Kijk bij Publicaties > Arbeid en Onderwijs

 

In oktober en november 2008 zijn twee informatieavonden gehouden.
Enige informatie over de onderwerpen van deze avonden vindt u hieronder.

De veranderingen in de AWBZ (16-10-2008)

Ongeveer 50 belangstellenden hebben deze informatieavond bezocht.
Laura Mostert van het Zorgkantoor DWO gaf een heldere uiteenzetting van de stand van zaken. Daarbij bleken veel zaken echter nog niet geregeld te zijn door de regering.

Klik hier voor een kort (definitief) verslag van deze avond (met enkele wijzigingen/aanvullingen van Laura Mostert).
Het artikel uit Markant kunt u hier vinden.

De Rijksoverheid heeft veel informatie over de AWBZ:
   Ga naar: Rijksoverheid
   En type als zoekwoord in: AWBZ

Ook de websites van de landelijke ouderverenigingen KansPlus en PhiladelphiaSupport geven informatie over dit onderwerp (voor de "links" zie hierboven).

Zorgzwaartepakketten (3-11-2008)

Deze door de RFvO-Delft-Westland-Oostland georganiseerde bijeenkomst werd door ruim 50 personen bezocht.

Voor informatie over zorgzwaarte kunt u terecht op de volgende websites:

  • De website van het minsterie van Rijksoverheid over ZZP's Zorgzwaartebekostiging
    Hier vindt u ook vele verwijzingen naar andere sites
  • Kies Beter en type als zoekwoord (rechts boven) "ZZP".
  • De website van het indicatie-orgaan CIZ en type als zoekwoord (bovenin) "ZZP".
  • Het adviesbureau dat de zorgzwaartebekostiging begeleidt is HHM
Ook de websites van de landelijke ouderverenigingen KansPlus en PhiladelphiaSupport geven informatie over dit onderwerp (voor de "links" zie hierboven).